Villkor

Priser

Alla våra priser är exklusive moms eller annan offentlig avgift. En prisupplysning från våra säljare är giltig i 14 dagar om inte annat är angivet på offerten. Då priserna påverkas startkt av valutakurser och världsmarknadspriser på minnes-chip så sker löpande förändringar av priserna. Be gärna om en offert vid större kvantiteter för att få dagsaktuella priser. Kontakta då en av säljare.

Levering

Leveranstiden för kundspecifika minnen sker efter vad som är avtalat. Leveranssätt är postens företagspaket om inte annat har avtalats. Om leverans skall ske med med bud, så kontakta säljaren i god tid. Frakten ingår inte i priset utan tillkommer.

Reklamationer

Reklamationer av feleveranser eller felaktiga varor skall ske inom åtta dagar från ankomstdagen. Transportskador skall reklameras omgående vid mottagningen till transportören.

Returnering

Vid returnering av felaktiga varor, så skall säljaren kontaktas för bästa hanteringslösning.

Ej hämtat paket eller felaktig leveransadress.

För icke hämtade paket eller felaktig angiven debiteras de faktiska fraktkostnaderna som har uppkommit.

Betalingsvillkor.

Faktura 10- 30 dagar netto.

Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande styrränta + 8%

Sortiment

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktsortimentet. Produkter tillkommer och utgår ut sortimentet kontinuerligt.

Service/ kundesupport

Säljaren hos oss har ansvaret för att kunden får bästa möjliga support/service Däför skall säljaren i första han kontaktas om det är fel på en vara eller något har skett fel på annat sätt.